ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางเมื่อวันที่   23 กุมภาพันธ์  2540   ด้วยพื้นที่   38.4176  

ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลเมืองฝางทั้งหมด

                                นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล       ได้ปฏิบัติภารกิจตาม

อำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด    แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็

ตาม   ในเบื้องต้นได้อาศัยวัดเมืองดู่เป็นสำนักงาน  ต่อมาได้จัดผ้าป่าเพื่อสร้างสำนักงาน  

และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่   28   พฤศจิกายน    2541   เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.31.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,613,087

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.