ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

  ลักษณะที่ตั้ง

                                สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง   ตั้งอยู่บ้านหนองหว้า   หมู่ที่   13  

ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่ครอบ

คลุมพื้นที่ของตำบลทั้งหมด  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้น

ที่ทั้งหมด   38.4176    ตารางกิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้  คือ

                                ทิศเหนือ                 จดเขตตำบลสะแกโพรง    อ.เมือง            บุรีรัมย์

                                ทิศใต้                      จดเขตตำบลสี่เหลี่ยม         อ.ประโคนชัย   บุรีรัมย์

                                ทิศตะวันออก        จดเขตตำบลแสลงโทน      อ.ประโคนชัย   บุรีรัมย์

                                ทิศตะวันตก           จดเขตตำบลสองห้อง         อ.เมือง             บุรีรัมย์

 

  ประชากร

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  

2550   มีจำนวนทั้งสิ้น   ดังนี้   

 

ตารางแสดงจำนวนประชากร  

 

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.31.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,613,001

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.