ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

 

  การเกษตรกรรม

                                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  

มีดังนี้

·        การเพาะปลูก   ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางมีการเพาะ

ปลูกพืชที่สำคัญ   คือ  การเพาะปลูกข้าว  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิด

อื่นๆ  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว นอกจากการ

ปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักอื่นๆ   อีกด้วย

·        การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง    มีการเลี้ยงสัตว์

เพื่อการจำหน่วยและการบริโภค   เช่น  สุกร , ไก่ ,  เป็ด , โค , กระบือ , ปลา ,

เป็นต้น

 

การพานิชยกรรมและการบริการ

                                สถานประกอบการพานิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลเมืองฝาง   มีดังนี้

                                                ก.   ร้านค้า                              70   แห่ง

                                                ข.   โรงสีข้าวขนาดเล็ก         32   แห่ง

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,498,736

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ก อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.