ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

ด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 

 

ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง  ในด้านการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองฝาง   ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ   ดังนี้

·        ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาตำบล   ประกอบด้วย

สมาชิกสภาตำบลที่ประชาชนเลือกตั้งจำนวน  32   คน

·        ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   1  คนและคณะผู้บริหารจำนวน 

2   คน  คณะผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม    ในการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

 

  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วย

·        งานบริหารงานทั่วไป  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานธุรการ

งานการเจ้าหน้าที่  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   และงาน

รักษาความสงบเรียบร้อย

 

  กองคลัง   ประกอบด้วย

·        งานการบัญชี   งานพัสดุ   งานผลประโยชน์   งานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

 

  กองช่าง   ประกอบด้วย

·        งานวิศวกรรมออกแบบก่อสร้าง   งานสาธารณูปโภค    งานส่วน

สาธารณะประโยชน์และงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,498,827

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ก อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.