ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
โทรศัพท์ : 089-844-2096


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
โทรศัพท์ : 093-329-5748


-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 095-602-7120


นางสาวพรวลัย สมนาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 096-309-1066


นางสร้อยทอง พวงจำปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-641-6894


นางยุพิน นากงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 094-130-5662


นายวานิช เรียนไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 085-307-5604


นางสาวบุญนิสา บุตรงาม
นิติกรปฏฺบัติการ
โทรศัพท์ : 091-019-5614


นางสาวนิภาวรรณ งามแพง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-164-1088


นายอนุชา จิตรัมย์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 085-656-1202


นายจิรศักดิ์ ยุทธรัตน์
ผช.นิติกร
โทรศัพท์ : 086-444-1797


นายศุภจักร พูนสังข์
ผช.นักวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ : 098-106-4848


นางสาวเดือน สงสิเอี่ยม
ผช.นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 087-253-8892


นางสาวอทิตยา อุ้มรัมย์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 097-196-5874


นายณรงค์ เสาวพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 082-744-8442


นายประหยัด อะรัญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 093-515-2990
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.232.31.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,613,005

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.