ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
โทรศัพท์ : 089-844-2096


นายไพรสาร คงไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
โทรศัพท์ : 093-329-5748


นายนิโรช หงษาล้วน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 095-602-7120


นางสาวพรวลัย สมนาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 096-309-1066


นางสร้อยทอง พวงจำปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-641-6894


นางยุพิน นากงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 094-130-5662


นายวานิช เรียนไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 085-307-5604


นางสาวบุญนิสา บุตรงาม
นิติกรปฏฺบัติการ
โทรศัพท์ : 091-019-5614


นางสาวนิภาวรรณ งามแพง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 080-164-1088


นายอนุชา จิตรัมย์
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 085-656-1202


นายจิรศักดิ์ ยุทธรัตน์
ผช.นิติกร
โทรศัพท์ : 086-444-1797


นางสาวเยาวเรศ ครบอุดม
ผช.ทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 086-871-4322


นายศุภจักร พูนสังข์
ผช.นักวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ : 098-106-4848


นางสาวเดือน สงสิเอี่ยม
ผช.นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 087-253-8892


นางสาวอทิตยา อุ้มรัมย์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 097-196-5874


นายณรงค์ เสาวพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทรศัพท์ : 082-744-8442


นายประหยัด อะรัญ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 093-515-2990
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,498,662

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ก อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.