ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่​ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ ​นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกสำรวจบ้านผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่12 ต.เมืองฝาง
แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ..... - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 ท่านจะได้รับเอกสารการแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งประเมินแล้ว - ท่านสามารถจ่ายชำระภาษีได้ทันที ทั้งนี้ชำระภาษีได้ภายในเดือนมิถุนายน หากเลยกำหนด จะมีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ออกไปอีก 2 เดือน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 -หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ท่านสามารถปรึกษาและสอบถามได้โดยตรง 095-3966932 (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
วันที่ 9 มกราคม 2566 นำโดย นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสมบูรณ์ สุทธิมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายเกร็ด โรมรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายไชยยง ไชยเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชุมชนเมืองดู่และใกล้เคียงได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลปู่ตาสะเปรียงปรีง ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี และสมทบทุนในการสร้างศาลเสปรียงปรีงหลังใหม่ในครั้งนี้ มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีโชค มีลาภ ทุกท่าน เทอญฯ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00​ น. โดยมี นายสมบูรณ์​ สุทธิมูล เป็นประธานในการประชุม ​ นายเกร็ด​ โรมรัมย์​ รองนายกฯ(รอง1)​ นายไชยยง ไชยเดช รองนายกฯ (รอง2) นายปัญญา​ นากงาม เลขานุการฯ อบต.เมืองฝาง พร้อมด้วย​นายสุชาติ​ ไชยศรีรัมย์​ ปลัด อบต.เมืองฝาง​ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 การให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การรายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)ครั้งที่2/2566 ณ​ ห้องประชุมองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เมือง​ฝาง
วันที่​ 23 มกราคม​ 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ ​นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ นายสุชาติ​ ไชยศรีรัมย์​ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน/สมาชิกอบต.เมืองฝาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ได้มอบขนมและของรางวัลเพื่อร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ดังนี้ 1️⃣ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 2️⃣ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3️⃣ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 4️⃣ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองฝาง 5️⃣ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองฝาง (โซนบ้านเมืองฝาง)
วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00​ น. โดยมี นายสมบูรณ์​ สุทธิมูล เป็นประธานในการประชุม​ นายสุดใจ​ อุ้มรัมย์​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เมือง​ฝาง​ นายเกร็ด​ โรมรัมย์​ รองนายกฯ (รอง1) นายไชยยง ไชยเดช รองนายกฯ (รอง2) นายปัญญา​ นากงาม เลขานุการฯ อบต.เมืองฝาง พร้อมด้วย​นายสุชาติ​ ไชยศรีรัมย์​ ปลัด อบต.เมืองฝาง​ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมประจำเดือนของ อบต.เมืองฝาง​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ภารกิจของ อบต.เมืองฝาง​ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
วันที่​ 29 ธันวาคม​ 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/บริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่​ 29 ธันวาคม​ 2565 ถึง​ วันที่​ 4 มกราคม​ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะคะ. งานป้องกันและบรรเทาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 พิธีปิดงานแข่งขันกีฬา เมืองฝางเกมส์ครั้งที่ 19 ได้รับเกียรติจาก นายโชค อะรัญ กำนันตำบลเมืองฝาง มาเป็นประธานปิดงานในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับหมู่ที่ได้รับถ้วยรางวัลด้วยนะค่ะ....ส่วนหมู่ที่ไม่ได้ถ้วยรางวัล..ปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะ
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเมืองฝางเพื่อความปรองดองสมานฉันท์และต่อต้านยาเสพติด เมืองฝางเกมส์ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 8 ธ.ค.- 20 ธ.ค.65 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 ธ.ค.65 โดยได้รับเกียรติจากนายโยธิน​ เรืองสุขศรีวงศ์ สมาชิกสภาองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัดบุรีรัมย์​ มาเป็นประธานในวันเปิดงาน ณ สนาม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ต้องขอขอบพระคุณการให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูโรงเรียนทั้ง3โรงเรียน รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนในเขตตำบลเมืองฝางทั้ง 16 หมู่บ้าน ที่มาร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ชื่นชมและสนใจในการแข่งขันกีฬามาร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬา ณ สนามแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
????ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ????หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว8680 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2465 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านโคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงาน อบต.เมืองฝางและมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬา และได้มีการร่วมเล่นฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม เจ้าหน้าที่อบต.เมืองฝางและคณะอาจารย์โรงเรียนบ้านโคกกลาง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอบต.เมืองฝาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา อบต. “เมืองฝางเกมส์ ครั้งที่ 19”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายเกร็ด โรมรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดบ้านเมืองฝาง ขอผลบุญนี้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสาธุสาธุสาธุค่ะ
สืบสานบุญประเพณีสรภัญญะ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ได้จัดโครงการประกวดสวดสรภัญญะ ที่วัดเทพมงคล บ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ .... โดยงานเริ่มในเวลา 09.00 น. การประกวดสวดสรภัญญะนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง และวัดเทพมงคล บ้านโคกลำดวน ได้ร่วมจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมานานแล้ว เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชุมชนได้ร่วมกันสืบทอดเอาไว้ โดยมีทีมหมู่บ้านแต่ละหมู่ที่มาร่วมในการประกวดสวดสรภัญญะนั้น ถือว่าเป็นการจัดงานสวดสรภัญญะที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายเกร็ด โรมรัมย์ นายไชยยง ไชยเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา #ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ ณ วัดเทพมงคลบ้านโคกลำดวน ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุทุกท่านที่ร่วมทำบุญค่ะ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองฝาง และประชาชนตำบลเมืองฝาง ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทพมงคลบ้านโคกลำดวน ยอดกฐิน 252,315 บาท สาธุสาธุสาธุค่ะ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตตำบลเมืองฝาง ทุกท่าน วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดคาราวาน พาณิชย์ลดราคา มีสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการมาจำหน่าย ณ ศาลาประชาคม ม.8 บ้านเมืองดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เรียนเชิญท่านที่สนใจมาใช้บริการได้นะคะ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.31.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,613,006

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.