ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ช่องทางติดต่อราชการ
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว คณะผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2567
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
วันที่  14  กรกฎาคม  2566  ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์  1000  วัน  Plus  สู่  2500  วัน  ระดับตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2566
วันที่  13  กรกฎาคม  2566  ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
กิจกรรมลดการใช้พลังงาน
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน
กิจกกรรมเรียนรู้การสิ่งประดิษฐ์และกระเป๋าผ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ณ  โรงเรียนบ้านโคกกลาง
การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
การสุ่มตรวจครัวเรือน(การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน) ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองฝาง
การจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
จัดกิจกรรมสร้างความรับรู้และความตระหนัก  เรื่อง  อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ประชุมเตรียมโครงการมหัศจรรย์  1000  วันแรกแห่งชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  ประจำปีงบประมาณ  2566
ตลาดนัดชุมชน ม.1 - ม.16
วันที่​ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ ​นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกสำรวจบ้านผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่12 ต.เมืองฝาง
แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ..... - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 ท่านจะได้รับเอกสารการแจ้งประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งประเมินแล้ว - ท่านสามารถจ่ายชำระภาษีได้ทันที ทั้งนี้ชำระภาษีได้ภายในเดือนมิถุนายน หากเลยกำหนด จะมีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มตามกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ออกไปอีก 2 เดือน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 -หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ท่านสามารถปรึกษาและสอบถามได้โดยตรง 095-3966932 (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
วันที่ 9 มกราคม 2566 นำโดย นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสมบูรณ์ สุทธิมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายเกร็ด โรมรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายไชยยง ไชยเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชุมชนเมืองดู่และใกล้เคียงได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลปู่ตาสะเปรียงปรีง ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี และสมทบทุนในการสร้างศาลเสปรียงปรีงหลังใหม่ในครั้งนี้ มีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีโชค มีลาภ ทุกท่าน เทอญฯ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.140.218
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,706,121

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.