ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
14 กรกฎาคม 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง #อุดหนุนงบประมาณงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาโซนบ้านเมืองดู่ #ขอขอบคุณผู้นำชุมชนเด็กเยาวชนประชาชนตำบลเมืองทุกท่านในการร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
วันที่​ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง คณะผู้บริหาร พนักงาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง #เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา #กิจกรรมแห่เทียนพรรษา #กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวอาหารแห้ง
วันที่ 8​ กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00​ น. โดยมี นายสมบูรณ์​ สุทธิมูล เป็นประธานในการประชุม​ นายไชยยง ไชยเดช รองนายกฯ (รอง2) นายปัญญา​ นากงาม เลขานุการฯ อบต.เมืองฝาง พร้อมด้วย​นายสุชาติ​ ไชยศรีรัมย์​ ปลัด อบต.เมืองฝาง​ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมประจำเดือนของ อบต.เมืองฝาง​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ภารกิจของ อบต.เมืองฝาง​ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
วันที่​ 6 กรกฎาคม 2565 #กิจกรรมประดับธงชาติธงพระนามาภิไธย ว.ป.ร. #พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 #ตั้งเครื่องราชสักการะ #โต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล #ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว รอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
5 พฤษภาคม 2565 กราบนมัสการพระครูสุตกิจโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองฝาง #เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับฝ่ายปกครอง นำโดยนายโชค อะรัญ กำนันตำบลเมืองฝาง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ทั้ง 16 หมู่ #ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาประเพณีวัฒนธรรม #ด้านสาธารณสุข #ด้านการป้องกันภัย #ด้านกฎหมาย #ด้านส่งเสริมอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นำโดยนายกสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสมบูรณ์ สุทธิมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม ✅✅ตามเเผนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปัรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ)✅✅ โดยการนำของ ท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ท่านพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ท่านปลัดอำเภอประจำตำบลเมืองฝาง ทีมปฏิบัติการประจำตำบลเมืองฝาง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกอบต.เมืองฝางพร้อมคณะผู้บริหาร นายสุชาติ ไชยศรีร้มย์ ปลัด อบต.เมืองฝาง ผอ.รตสต.เฉลิมพระเกียรติฯ ร่มโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. พนักงาน อบต.เมืองฝาง ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ????????อบต.เมืองฝาง ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง????????
14 มิถุนายน 2565 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง และวัดบ้านเมืองฝาง จึงขอบพระคุณท่านนายกฯและทีมงานเป็นอย่างสูง มา ณโอกาสนี้ ด้วย
วันที่ 2​ มิถุนายน​ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง โดย นายสุดใจ​ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่​ 2​ มิถุนายน​ 2565​ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ พร้อมเครื่องสักการะ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วน​ตำบล​เมือง​ฝาง​ โดยมีนายสุดใจ​ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,498,669

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ก อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.