ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
งานงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบัับเพิ่มเติม โดยมีผู้แทนประชาคมทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 32 คน ประกอบด้วย ส.อบต.เมืองฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร่มโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลาง ผอ.โรงงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง หัวหน้ากศน.ประธานอสม.ประธานกลุ่มอาชีพ ผลจากการประชุมประชาคมในครั้งนี้สามารถนำเสนอความคิดเห็นเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ประกาศ : 2023-03-08

ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.31.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,613,117

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011853701048
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.