ช่องทางติดต่อราชการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


  หน้าแรก     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบล

 

  คมนาคม   การจราจร

                                การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง   ปัจจุบันนับว่า

สะดวกมากขึ้นมาก    เพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองฝาง     ทำให้เกิดการติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกมากขึ้น       องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองฝางยังมีถนน   รพช.บร.11029   สายกระเดื่อง-แสลงโทน    ทำให้ติดต่อ

กับอำเภอใกล้เคียงสะดวกยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางวิ่งให้บริการจาก

หมู่บ้านถึงตัวจังหวัดทุกหมู่บ้าน

 

การไฟฟ้า

                                สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองฝาง เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน

หลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง    ประมาณ  1,235  ครัว

เรือน

 

  การสื่อสาร

                                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางมีตู้โทรศัพท์จำนวน  15   ตู้   จำนวนโทรศัพท์

ชุมสายในพื้นที่มี   1   ชุมสาย   แต่ละบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง   มีหอ

กระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบจำนวน  16  หมู่บ้าน                

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,498,977

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊ก อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.